Разлика између пропорционалног ин конформног израчунаКод пропорционалног израчуна важи, да у случају, када је за 365 дана одређено 5%, тада је за један дан 1/365 од 5%, у 10 дана 10/365 од 5% … За сваки дан значи 1/365 део од годишње стопе. Код конформног је филозофија следеча: за први дан се обрачуна камата од основе. Та камата се одмах додаје основи за обрачун за други дан. То значи, да је за за други дан више камата као за први дан. Наравно и камате за други дан иду у осново за обрачун за тречи дан … тако доби за сваки следећи дан више камата. Разлика између оба начина обрачуна, која настаје, када се обрачун ради више пута у години, је код ниске каматне стопе и код малих износа мала, али није небитна. Граф код 10% годишње каматне стопе (плава је пропорционални, црвена конформни).

Interest calculation methods

Код 100% каматне стопе за 365 дана је разлика велика.


Interest calculation methods

Камате се требајо обрачунат барем једном годишње. Ипак је интересантан граф, како иде однос између пропорционалног ин конформног израчуна после једне године. Ако смо установили, да код конформног обрачуна ако иде обрачун више пура годишње, добимо мање камата, је после једне године управо обратно. На слици изпод, је употребљена 100% годишња каматна стопа, за раздобје три године.


Interest calculation methods

Посебно со интересантне ситуације, када је каматна стопа дефинисана за мање од 365 дана, за 30 или чак за један дан. За пропорционални начин важи, да је за један дан 1/365 од оне каматне стопа, која је дефинисана за 365 дана, односно да је за 365 дана 365 пута више, као за један дан (ако је за један дан 1%, онда је за 365 дана 365%). Код конформног је битно другчије. 1% за један дан значи 3678% за 365 дана. Такве уговоре треба избегавати, јер може доч до неслагања, дали је био уговорен пропорционални или конформни начин обрачуна.Са програмом конверзија каматне стопе, се можете уверите о тим разликама. Ако имате кредит са пропорционалним начином израчуна и обрачумон камата виже пута годишње, си можете израчунат, како висока би требала бит каматна стопа код конформне обрачуну, да би платили толико камата као кот пропорционалном обрачуну. Употребите програм Израчунавање ануализованом каматне стопе (ААР)