Razlika med proporcionalnim in konformnim izračunom
Pri proporcionalnim izračunu se smatra, če se na primer v 365 dneh obračuna 5% obresti, potem se v enem dnevu 1/365 od 5%, v 10 dneh 10/365 od 5% … Za vsak dan torej ena tristopetinšesdesetina od 5%. Pri konformnem je filozofija sledeča : prvi dan se obračunajo obresti od glavnice in te obresti gredo v osnovo za obračun za drugi dan. Kar pomeni, da je za drugi dan več obresti kot za prvi dan. Tudi obresti obračunane za drugi dan gredo v osnovo za obračun za tretji dan, kar zopet pomeni, da je za tretji dan več obresti kot za drugi. Tako se te obresti povečujejo za vsak naslednji dan. Razlika med obema načinoma obračuna,ki nastane, če se obresti obračunavajo večkrat na leto (mesečno, polletno) , je sicer pri majhnih obrestnih merah in majhnih zneskih mala, ni pa neopazna. Graf pri 10% letni obrestni meri (modra je proporcionalni, roza konformni).

Interest calculation methods

Pri 100% obrestni meri za 365 dni je razlika velika.


Interest calculation methods

Obresti se morajo obračunavati najmanj enkrat letno. Vseeno je zanimiv graf, kako se giblje odnos med proporcionalnim in konformnim načinom v obdobju daljšim od enega leta. Če ugotavljamo, da pri konformnem obračuna pri obdobjih manjših od enega leta, dobimo manj obresti, je pri obdobjih večjih od enega leta prav obratno. Spodnji graf je narejen pri 100% obrestni meri za 365 dni in za tri leta.


Interest calculation methods

Posebej so zanimive situacije, ko je obrestna mera podana za manj kot 365 dni : za 30 ali celo za en dan. Če za proporcional način velja, da je za en dan 1/365 od tiste obrestne mere, ki velja za 365 dni oziroma, da je za 365 dni 365 krat več kot za en dan (če je 1% za en dan, je za 365 dni 365%), je pri konformnem precej drugače. 1% za en dan pomeni 3.678 % za 365 dni. Takšnih pogodb se je najbolje izogniti, saj lahko nastane spor, a gre za proporcionalni ali konformni izračun. Sami si lahko preračunate s programom pod izbiro Preračun obrestne mere. Če imate posojilo z proporcionalnim načinom obračuna in odplačujete obroke večkrat letno, si lahko izračunate, kako visoka bi morala biti obrestna mera pri konformnem obračunu, da bi plačali enake obresti. Uporabite izbiro Izračun AAR (anualizirana obrestna mera).