Różnica między proporcjonalnym i kapitalizacyjnym sposobem wyliczenia

W sposobie proporcjonalnym chodzi o to, że np. w 365 dni nalicza się 5% odsetek, tak więc w jeden dzień 1/365 razy 5%, w 10 dni 10/365 razy 5% … Za każdy dzień jedna trzystasześćdziesięciopiąta razy 5%. W sposobie kapitalizacyjnym filozofia jest następująca: W pierwszy dzień naliczane są odsetki od kapitału i te odsetki idą w bazę do obliczenia na drugi dzień. Znaczy to, że w drugi dzień jest więcej odsetek, niż w pierwszy dzień. Także odsetki z drugiego dnia przechodzą do bazy, z której wyliczane są odsetki na trzeci dzień, to natomiast znaczy, że na trzeci dzień jest więcej odsetek, niż było w drugi. Tak powiększają się odsetki za każdy następny dzień. Różnica, między tymi dwoma sposobami naliczania, która powstanie, jeśli oblicza się więcej razy w ciągu roku (miesięcznie, półrocznie), jest przy małych stopach procentowych i małych kwotach, praktycznie niezauważalna. Graf przedstawia różnicę przy 10% rocznej stopie procentowej ( niebieska – proporcjonalna, różowa – kapitalizacyjna).

Interest calculation methods

Przy stopie procentowej wynoszącej 100% dla 365 dni, różnica jest bardzo duża.


Interest calculation methods

Odsetki muszą być naliczane najmniej raz do roku. Ciekawie przedstawia tą różnicę graf, jaki jest stosunek między proporcjonalnym a kapitalizacyjnym sposobem wyliczenia, w okresie dłuższym niż jeden rok. Można zauważyć, że przy wyliczeniu kapitalizacyjnym, w okresie krótszym niż jeden rok, dostaniemy mniej odsetek, w okresie dłuższym niż rok, jest zupełnie odwrotnie. Poniższy graf przedstawia wykres przy wartościach: 100% stopy procentowej dla 365 dni na 3 lata.


Interest calculation methods

Szczególnie ciekawa jest sytuacja, kiedy stopa procentowa podana jest dla mniej niż 365 dni: dla 30 dni lub dla 1 dnia. Jeśli dla wyliczenia proporcjonalnego przyjmujemy, że dla jednego dnia 1/365 tej stopy procentowej, która liczy się dla 365 dni, lub jeśli przyjmiemy, że dla 365 dni 365 razy więcej niż dla jednego dnia (jeśli 1% jest dla 1 dnia, dla 365 dni jest 365%), przy sposobie kapitalizacyjnym jest zupełnie inaczej. 1% dla jednego dnia znaczy 3.678% dla 365 dni. Takich umów najlepiej unikać, gdyż najczęściej dochodzi do sporów, a chodzi jedynie o sposób wyliczania proporcjonalny lub kapitalizacyjny. Możliwe jest wyliczenie stopy procentowej. za pomocą tego programu. Jeśli mamy kredyt naliczany proporcjonalnie i płacimy raty więcej razy do roku, można wyliczyć, jaka wysoka by musiała być stopa procentowa przy wyliczeniu kapitalizacyjnym, by płacić takie same odsetki. Należy przejść do zakładki Wyliczenie AAR (roczna stopa procentowa).