Konformna metoda obračuna kamate


Na ovoj stranici govora je u razlikama između proporcionalnog i konformnog načina obračuna kamata. Ako tražite program za obračun kamata po proporcionalnoj i konformnoj metodi, idite na kamatni kalkulator.
Kod proporcionalnog izračuna važi, da u slučaju, kada je za 365 dana određeno 5 %, tada je za jedan dan 1/365 od 5 %, u 10 dana 10/365 od 5 %… Za svaki dan znači 1/365 deo od godišnje stope. Kod konformnog je filozofija sledeča : za prvi dan se obračuna kamata od osnove. Ta kamata se odmah dodaje osnovi za obračun za drugi dan. To znači, da je za za drugi dan više kamata kao za prvi dan. Naravno i kamate za drugi dan idu u osnovo za obračun za treči dan… tako dobi za svaki sledeći dan više kamata. Razlika između oba načina obračuna, koja nastaje, kada se obračun radi više puta u godini, je kod niske kamatne stope i kod malih iznosa mala, ali nije nebitna. Graf kod 10% godišnje kamatne stope (plava je proporcionalni, crvena konformni).

Interest calculation methods

Kod 100% kamatne stope za 365 dana je razlika velika.


Interest calculation methods

Kamate se trebajo obračunat barem jednom godišnje. Ipak je interesantan graf, kako ide odnos između proporcionalnog in konformnog izračuna posle jedne godine. Ako smo ustanovili, da kod konformnog obračuna ako ide obračun više pura godišnje, dobimo manje kamata, je posle jedne godine upravo obratno. Na slici izpod, je upotrebljena 100% godišnja kamatna stopa, za razdobje tri godine.


Interest calculation methods

Posebno so interesantne situacije, kada je kamatna stopa definirana za manje od 365 dana, za 30 ili čak za jedan dan. Za proporcionalni način važi, da je za jedan dan 1/365 od one kamatne stopa, koja je definisana za 365 dana, odnosno da je za 365 dana 365 puta više, kao za jedan dan (ako je za jedan dan 1%, onda je za 365 dana 365%). Kod konformnog je bitno drugčije. 1% za jedan dan znači 3.678% za 365 dana. Takve ugovore treba izbegavati, jer može doč do neslaganja, dali je bio ugovoren proporcionalni ili konformni način obračuna.Sa programom pretvorba kamatne stope, se možete uverite o tim razlikama. Ako imate kredit sa proporcionalnim načinom izračuna i obračumon kamata viže puta godišnje, si možete izračunat, kako visoka bi trebala bit kamatna stopa kod konformnom obračunu, da bi platili toliko kamata kao kot proporcionalnom obračunu. Upotrebite program Izračun anualizirane kamatne stope (AAR)