Израчунавање ануализованом каматне стопе (ААР)

 

ААР – ануализованом каматна стопа је стопа независно о пропорционалном или конформни начин обрачуна.
При израчунавању камате на пропорционалне или конформни начин постоје разлике (зашто, можете пронаћи овде ). ААР је једнака каматни стопи, када имамо пропорционалал начин обрачуна или када се камате израчунавају једном годишње. Када имамо пропорционалан начин обрачуна ин обрачун више пута у години, ААР је већа од каматне стопе, јер је кредит са пропорционалним начином обрачуна скупљи.
На пример, кредит са каматном стопом 10% и наплатама сваки месац има ААР 10,47%. То значи, да нас тај кредит стаје толико, као кредит са конформним начином обрачуна и 10,47% каматном стопом.

 

 

Годишња пропорционална каматна стопаБрој обрачуна у години (код месечних је 12)AAP