Roczna stopa procentowa (AAR)

AAR – roczna stopa procentowa jest to stopa procentowa niezależna od wyliczenia proporcjonalnego lub kapitalizacyjnego.
Przy wyliczaniu stopy procentowej w sposób proporcjonalny lub kapitalizacyjny mogą pojawić się różnice (dlaczego, można dowiedzieć się
 
tutaj)). AAR jest takie samo jak stopa procentowa, jeśli wyliczenie jest kapitalizacyjne lub gdy jest proporcjonalne, kiedy wyliczenie odsetek jest roczne. Przy wyliczeniach proporcjonalnych, gdzie odsetki wyliczmy kilka razy do roku, a AAR jest większy od stopy procentowej, wtedy kredyt naliczany w sposób proporcjonalny jest droższy. .
Przykład: przy kredycie liczonym w sposób proporcjonalni i 10% stopą procentową AAR wyniesie 10,47%. Oznacza to, że za tą pożyczkę zapłacimy tyle odsetek, ile zapłacilibyśmy za kredyt naliczany w sposób kapitalizacyjny z 10,47% stopą procentową.

 

 

Roczna proporcjonalna stopa procentowaIlość obliczeń w roku (przy miesięcznych jest 12)AAR