Rata kredita

 

Ako planirate uzeti dugoročni kredit, s ovim programom možete izračunati koliko će iznositi fiksna anuiteta.Izrađen je izračun po konformnoj i proporcionalnom metodom. Dodana je i razlika.

 
 
Iznos kreditaGodišna kam. stopaBroj anuiteat
Anuiteta u mjes.
Rok otplate u mjes.
OpisKonformnoProporcionalnoRazlika
Anuiteta
Dug
Kamate