Израчунавање каматне стопе

Овај калкулатор потражи каматну стопу за кредит са фиксном ануитетом. Потребно је знати износ кредита, рату кредита и број ануитета. Добите каматну стопу, износ камата и укупан износ плаћања.


Израчунавање каматне стопе за кредите са фиксном ратом

Израчунавање се заснива на пропорционалној методи, то онда претвара у ефективну каматну стопу. Израчунајте укупан износ плаћања и колико камата ће платити током целог периода.

Износ кредита
Износ ануитета
Ануитета у мес.
Број ануитета
Каматну стопу дефинишу два податка: проценат и број дана, у којима се тај проценат реализује!

Ако нам је познат износ кредита, износ камате и број дана кредитног односа, можемо са овим програмом потражити каматну стопу. Јер је понекад лакше унети број дана, него два датума, је израчунавање броја дана, издвојен.

Проналажење број дана


датум оддатум додана

Потражи каматну стопу


износ главницеизнос обрестидана
Каматна стопа – данаКаматна стопа – %