Izračun obrestne mere

Ta kalkulator izračuna obrestno mero za posojila z fiksnim obrokom. Morate poznati znesek posojila, znesek obroka in število obrokov. Izračuna se obrestna mera, zneska obresti in skupaj vrnjeno.


Izračun obrestne mere za obročno posojilo

Izračun je narejen po proporcionalni metodi, ta se pa potem preračuna v efektivno obrestno mero, za izračun katere se uporablja konformni način. Izračunata se tudi skupni znesek plačil, ter koliko obresti boste plačali v celotnem obdobju.Znesek glavnice
Znesek anuitete
Komiko mesečna je anuiteta
Število anuitet

Izračun števila dni

Datum odDatum doDni

Izračun obrestne mere pri znanih obrestih

Če nam je znan znesek kredita, znesek obresti in število dni, kolikor je trajal kreditni odnos, lahko z tem programom izračunamo obrestno mero. Ker je včasih enostavneje vnesti število dni, kot dva datuma, je izračun števila dni ločen.

Znesek glavniceZnesek obrestiDni
Dnevi obr. mereObrestna meraEOM