Izračun kamatne stope

Ovaj kalkulator potraži kamatnu stopu za kredit sa fiksnom anuitetom. Potrebno je znati iznos kredita, ratu kredita i broj anuiteta. Dobite kamatnu stopu, iznos kamata i ukupan iznos plaćanja.


Izračun kamatne stope za kredite sa fiksnom ratom

Izračun se temelji na proporcionalnoj metodi, to onda pretvara u efektivnu kamatnu stopo. Izračunajte ukupan iznos plaćanja i koliko kamata će platiti tijekom cijelog razdoblja.

Iznos kredita
Iznos anuiteta
Anuiteta u mjes.
Broj anuiteta
Kamatnu stopu definišu dva podatka : procenat i broj dana, u kojima se taj procenat realizira !


Ako nam je poznat iznos kredita, iznos kamate i broj dana kreditnog odnosa, možemo sa ovim programom potražiti kamatnu stopu. Jer je ponekad lakše uneti broj dana, nego dva datuma, je izračun broja dana, izdvojen.

Potraži broj dana


Datum odDatum doDana

Potraži kamatnu stopu


Iznos glavniceIznos kamataDana
Kamatna stopa – danaKamatna stopa – %