Dodawanie stóp procentowych – Konforemny

 

Stopę procentową definiują dwie wartości: procent i liczba dni, w których ten procent jest realizowany!

 

By móc dodawać i odejmować stopy procentowe, musimy je najpierw sprowadzić do “wspólnego mianownika” – do tej samej liczby dni. Używamy tej liczby dni, która została określona jako końcowa.

 

WSP – Wynik działań na stopach procentowych

 

SP1 – %SP1 – Dni
+ / –
SP2 – %SP2 – Dni
WSP- %WSP- Dni