Kalkulator kamatne stope

 

Kamatnu stopu definišu dva podatka : procenat i broj dana, u kojima se taj procenat realizira !

 

Da možemo kamatne stope sabirati ili oduzimati, potrebno je, da se odnose na isti broj dana. Koristimo broj dana, kojeg ste naveli za rezultat.

 

KS – kamatna stopa

 

KS1 – %KS1 – Dana
+ / –
KS2 – %KS2 – Dana
SKS – %SKS – DANA