Preračun obrestne mere

 

Obrestno mero definirata dva podatka : procent in število dni v katerih se ta procent realizira !

 

Program uporabite, kadar imate podano obrestno mero za določeno število dni, zanima pa vas, koliko ta procent znese pri nekem drugem številu dni. Primer : imate podano obrestno mero 1 %, ki se realizira v 30 dneh, zanima pa vas, koliko pomeni ta procent pri 365 dneh. V stolpec “OM 1 – %” vnesete 1,  “OM1 – dni” vnesete 30 in “OM2 – dni” vnesete 365, ter vnos potrdite s pritiskom na tipko “Tab”.

OM – obrestna mera

 

OM1 – %OM1 – dniOM2 – dni
OM2