Stopa procentowa kalkulator

 

Stopę procentową definiują dwie wartości: procent i liczba dni, w których ten procent jest realizowany !

 

Program pomoże w obliczeniu, gdy jest podana stopa procentowa w określonej liczbie dni, ile ten procent wyniesie w innej liczbie dni. Przykład: stopa procentowa wynosi 1%, który jest realizowany w 30 dniach, ile wyniesie ten procent przy 365 dniach. W kolumnę „SP 1 – %” należy wpisać 1, „SP1 – dni ” należy wpisać 30 i „SP2 – dni” należy wpisać 365 i potwierdzić wartości klawiszem „Tab”.

 

SP – stopa procentowa

 

SP1 – %SP1 – dniSP2 – dni
SP2