Koliko kredita dobim

Ako vas interesuje, koliko zajma možete koristiti, kod poznatog fiksnog obterečenja, može vam pomoč ovaj program.

Iznos anuiteteKamatna stopa
Broj anuitetaAnuiteta u mesecima
Rok otplate u mjesecima
Kredit-konformnoKredit-proporcionalno