Кредит калкулатор

Кредитни калкулатор је алат који вам даје одговор на многа питања везана на зараду од депозита или деоница … и трошком капитала, начину утврђивања и обрачуна.
Kredit kalkulator

Kredit kalkulator


камате

Ако вас интересује, колико камата чете платити, ако узмете зајам, или колико камата чете добит, ако позајмите новац, можете то сазнат на страници обрачун камата Ако сте заинтересовани колико је каматна стопа за одређени број дана (дневно, месечно) на годишњем нивоу, и обрнуто, ако сте заинтересовани, колико ће донети улагања у отворени инвестициони фонд, који има познати просечни дневни принос у једној години … До ових података можете дочи на страници Конверзија каматне стопе Ако имате ситуацију у којој су потребне две стопе сабрати или одузети, најпре морате знати, дали је то пропорционалан или конформни израчунавање. У случају пропорционалног ситуацији је једноставан. Каматне стопе једноставно саберите, па је 1 + 1 = 2 (ако су обе стопе дефинисане за исти број дана, иначе се прво мора претворити у исти број дана. То можете да урадите са претходно описаном програмом). Ако је конформни израчунавање, ситуација је компликованија, јер се у то случак, камате из прве стопе узимај за осново, код обрачуна са другом стопом. Овде 1 + 1 није 2 него 2.01. Овај израчунавање може бити изведена на страници Калкулатор камата Ако сте си изпосудили паре, јих вратили и платили камате, а незнате по којој каматни стопи су вам биле обрачунате камате, можете то сазнати на страници Израчунавање каматне стопе. На пример: негативни салдо на рачуну.


рате кредита

Ако планирате узет зајам, којег чете врачати у једнаких износих, можете на страници Рата кредита установити, какав че бити тај износ и колико чете платити камата. Ако желите, израдити план одплати и сазнати каква че бити ефективна каматна стопа, онда употребите програм на страници Отплата кредита.. Ефективна каматна стопа је најбитнији податак, каква је цена кредита. За израчунавање су потребни сви подаци везани за кредитни однос. Тежко је направити универзалан амортизациони план, који би предвиђао све детаље, које предписују банке, зато је овај направљен тако, да на крају наштампа све податке, које можете пребацит у »тект-бок« и допуниће са онима, који нису убохвачени у основном плану . Неке банке траже, да се мора уложити депозит. Додамо податке, када сте уплатили депозит и када су вам биле паре враћене и направите израчунавање ефективне каматне стопе. Ако знате, какав трошак за зајам можете поднети, си са програмом Колико кредита добим можете израчунат, колико кредита можете добит.


Пропорционалан и конформни начин

Ако вас интересује каква би била каматна стопа када би био обрачун конформен, а је пропорционален, можете то израчунати на страници Израчунавање ануализованом каматне стопе (ААР). Каква је разлика између конформног и пропорционалног израчуна, можете сазнати на страници конформни метод обрачуна камате


Ефективна каматна стопа

Ако желите сазнат, колико скупо је био зајам или какву добит сте створили са улагањем, употребите програм на страници Ефективна каматна стопа.Желим вас упозорити, да је овај програм веома унивезалан и зато јако употребљив. ЕКС је тачно дефинисана цена капитала. Ова цена укључује све трошкове и накнаде које дужник мора платити. С овим програмом можете израчунат, колико кошта зајам од пријатеља, негативни салдо на рачуну, краткорочни или дугорочни кредит од банке, лизинг за изнајмљивање аутомобила, значи који год кредитни однос. Исто се може установити, колико се испласти уплатити депозит у банци или позајмити пријатељу, који нам за то да неку надокнаду. Кот депозита је обично потребно за камате платит порез држави, па и тај утиче на коначно добит. За све догађаје, који утиче на ЕКС скупите 03:00 податке: датум, ознаку дали ми добимо паре (1), или ми платимо (2), и износ.


Kурсна листа калкулатор

Европска централна банка (ЕЦБ) даје могућност преузимања својој курсне листе. Курсна листа је дизајниран као Kурсна листа калкулатор. Даје могућност конверзије валуте било које врсте и за различите износе сваке валуте.