Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator je orodje, ki vam daje odgovor na večino dilem povezanih z donosom depozitov, vrednostnih papirjev, delnic… s ceno kapitala in z načinom ugotavljanja oziroma izračuna.
Izračun kredita

Izračun kredita


Obrestni

Če vas zanima koliko obresti boste plačali, če si sposodite denar, oziroma koliko obresti boste dobili, če posodite denar, lahko to izveste na strani Izračun obresti Če vas zanima koliko znaša obrestna mera podana za neko število dni (dnevna, mesečna) na letnem nivoju in obratno, če vas zanima, koliko vam bo prinesla naložba v vzajemni sklad, ki ima znan povprečni dnevni donos, v enem letu… Do teh podatkov lahko pridete na strani Preračun obrestne mere Če imate situacijo, ko je potrebno dve obrestni meri sešteti ali odšteti, morate najprej vedeti, ali za proporcionalen ali konformni izračun. Če gre za proporcionalen je situacija enostavna. Obrestni meri se enostavno seštejeta, torej 1 + 1 je 2 (če sta obe podani za isto število dni, sicer ju je potrebno najprej preračunati na isto število dni, kar lahko storite s predhodno opisanim programom). Če pa gre za konformni obračun, je bolj zapleteno, saj gre za obrestno obrestni račun, kjer se obresti izračunane s prvo obrestno mero upoštevajo pri obračunu z drugo obrestno mero. Tu pa 1 + 1 ni več 2 ampak 2,01. Ta izračun lahko opravite na strani Seštevanje in odštevanje obrestnih mer Če ste si izposodili denar, ga vrnili in plačali obresti, pa ne veste po kašni obrestni meri so vam bile obračunane obresti, si to lahko izračunate na strani Izračun obrestne mere. Primer : negativno stanje na transakcijskem računu


Anuitete

Če imate namen najeti posojilo, ki ga boste vračali v enakih zneskih, lahko na strani Izračun anuitete izračunate kolikšen bo ta znesek in koliko boste plačali obresti. Izračun s planom vračanja in izračunom efektivne obrestne mere, pa lahko pripravite na strani Amortizacijski načrt. Efektivna obrestna mera je ključni podatek, ki pove kakšna je cena tega posojila. Za izračun so potrebni vsi podatki, ki so povezani s tem posojilom in vplivajo na ceno tega posojila. Zavedam se, da je težko pripraviti univerzalen amortizacijski načrt, ki bi upošteval vse specifike, ki jih določajo kreditodajalci ali dajalci leasinga. Zato se po izpisu načrta vračanja kredita formirajo podatki, katere prekopirate v »text box«, ter jih dopolnite z manjkajočimi. Primer : neka banka zahteva, da kreditodajalec vloži depozit pri banki, ki ni obrestovan, ali je obrestovan po nižji obrestni meri od kredita. V tem primeru podatke amortizacijskega načrta dopolnite s podatkom o vplačilu depozita in podatkom, ko ste dobili depozit vrnjen in o morebitnih obrestih za ta depozit, ter izračunate efektivno obrestno mero. Če veste kakšne izdatke za kredit ste sposobni plačevati, si s programom Koliko kredita lahko dobim lahko izračunate, koliko kredita lahko dobite.


Proporcionalni in konformni način

Če vas zanima kakšna bi bila obrestna mera, če bi bil vaš obračun konformni, je pa proporcionalen, si to lahko izračunate na strani Izračun anualizirane obrestne mere (AAR). Kašna je razlika med proporcionalnim in konformnim izračunom, lahko izveste na strani Razlika med proporcionalnim in konformnim izračunom


Efektivna obrestna mera

Če vas zanima kako drago je bilo posojilo, oziroma kako donosen je bil depozit, uporabite Izračun efektivne obrestne mere. S predstavitvijo programa izračun efektivne obrestne mere, vas želim prepričat, da je program univerzalen in zato zelo uporaben. Efektivna obrestna mera je najbolj natančna cena denarja. V to ceno so vključeni vsi izdatki, stroški, provizije, ki jih kreditojemalec mora plačati. S tem programom si lahko izračunamo koliko vas je stalo posojilo od prijatelja, negativno stanje na računu, kratkoročni ali dolgoročni kredit pri banki, leasing za nakup avtomobila, torej kateri koli kreditni odnos. Enako lahko ugotovimo, kako donosna je bila posoja denarja, vezava depozita ali posoja prijatelju, ki nam je ob vračilu dal tudi neko nagrado. Pri depozitu niso dejanski donos samo obresti, saj je za te obresti pogosto potrebno plačati davek državi. Šele z upoštevanjem tega davka, vidimo dejansko kakšen donos so predstavljale obresti. Za izračun potrebujemo samo tri podatke : datum prejetja ali vračila sredstev, oznako ali gre za prejem ali za vračilo sredstev in znesek. Te tri podatke potrebujemo za vse dogodke, ki so del kreditnega ali depozitnega odnosa.


Tečajna lista kalkulator

Evropska centralna banka (ECB) daje razvijalcem programske opreme možnost prevzema njene tečajne liste. Tečajna lista je izdelana kot Tečajna lista kalkulator ,saj je možen preračun za katero koli valuto in tudi za različno količino posamezne valute.