Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy jest narzędziem, które pomoże znaleźć odpowiedź na większość pytań dotyczących depozytów, papierów wartościowych, akcji … oraz kosztu kapitału i sposobu jego ustalania lub obliczania.
Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy


Odsetki

Jeśli są Państwo zainteresowani, ile wyniosą odsetki od pożyczonych pieniędzy albo ile dostaną Państwo odsetek, za pożyczenie pieniędzy, mogą Państwo uzyskać te informacje korzystając z zakładki Wyliczenie odsetek . Jeśli są Państwo zainteresowani, ile wyniesie stopa procentowa dla danej liczby dni (dzienna, miesięczna) w ujęciu rocznym i odwrotnie lub ile wyniesie inwestycja w fundusz, który ma podany średni dzienny dochód w ciągu roku … Do tych danych można uzyskać dostęp w zakładce Kalkulator stopy procentowej. W sytuacji, w której konieczne jest dodanie lub odjęcie dwóch stóp procentowych, trzeba najpierw wiedzieć, czy chodzi o sposób wyliczenia proporcjonalny czy konforemny. W przypadku sposobu proporcjonalnego sytuacja jest prosta. Stopy procentowe należy tylko dodać, więc 1 + 1 wynosi 2 (jeśli obie stopy podano dla tej samej liczby dni, w przeciwnym razie trzeba najpierw przeliczyć je na taką samą liczbę dni. Można tego dokonać przy pomocy programu opisanego wcześniej). Jeśli chodzi o sposób konforemny, sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż odsetki wyliczone z pierwszą stopą procentową, wliczane są także do obliczenia z drugą stopą procentową. W tym wypadku 1 + 1 nie wynosi 2, ale 2,01. To wyliczenie można przeprowadzić korzystając z zakładki Dodawanie i odejmowanie stóp procentowych. Jeśli pożyczyliście Państwo pieniądze, spłaciliście je wraz z odsetkami, ale nie wiecie po jakiej stopie procentowej były one naliczane, możecie dokonać obliczenia w zakładce Wyliczenie stopy procentowej. Na przykład: ujemne saldo na rachunku bieżącym.


Renty

Jeśli zamierzają Państwo wziąć kredyt, który będzie zwracany w równych ratach, można skorzystać z ich wyliczenia, wraz z należnymi odsetkami, w zakładce Wyliczenie raty kredytu. Korzystając z Symulatora kredytu hipotecznego możliwe jest wyliczenie efektywnej stopy procentowej oraz stworzenie planu spłat. Efektywna stopa procentowa to kluczowa informacja, która mówi, jaka jest właściwa cena tego kredytu. Aby ją wyliczyć, potrzebne są wszystkie informacje dotyczące kredytu, które wpływają na jego cenę. Wiadomo, że trudno jest stworzyć uniwersalny plan spłat ratalnych, który bierze pod uwagę wszystkie wytyczne kredytodawców lub dostawców leasingowych. Dlatego po stworzeniu planu, wyświetlają się dane kredytowe, które należy skopiować w »pole tekstowe« i uzupełnić braki. Na przykład: bank wymaga, żeby wierzyciel dokonał w banku wpłaty depozytu, który nie jest oprocentowany lub jest oprocentowany niżej niż kredyt. W tym przypadku, harmonogram należy uzupełnić o informację wpłaty depozytu oraz o informację o zwrocie kwoty depozytu wraz z możliwymi odsetkami, wtedy zostanie wyliczona efektywna stopa procentowa. Program pomoże w sprawdzeniu wysokości możliwego do uzyskania kredytu przy założonej wielkości raty.


Proporcjonalnym i kapitalizacyjnym sposobem

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jaka byłaby stopa procentowa, przy wyliczeniu konforemnym, a nie proporcjonalnym, można skorzystać z zakładki Roczna stopa procentowa (AAR). Jaka jest różnica między obliczaniem proporcjonalnym i konforemnym można dowiedzieć się w zakładce Różnica między proporcjonalnym i kapitalizacyjnym sposobem wyliczenia


Efektywna stopa procentowa

Jeśli są Państwo zainteresowani, jaka droga była pożyczka lub jak zyskowny depozyt, należy użyć kalkulatora Efektywna stopa procentowa. Kalkulator ten jest uniwersalny i dlatego bardzo użyteczny. Efektywna stopa procentowa jest najdokładniejszą ceną pieniądza. Zawiera ona wszystkie koszty, opłaty, prowizje, które kredytobiorca musi zapłacić. Z pomocą tego programu można obliczyć, ile kosztuje pożyczka od znajomego, ujemne saldo konta, krótkoterminowy lub długoterminowy kredyt bankowy, leasing samochodu, tak więc każdy przykład kredytu. To samo można wyliczyć w drugą stronę, czyli dowiedzieć się jaki zysk osiągniemy przy pożyczeniu pieniędzy, założeniu lokaty lub pożyczce znajomemu, który przy zwrocie da nam także jakiś upominek. Przy depozycie, realnym zyskiem nie są odsetki, gdyż często trzeba za nie odprowadzić dla państwa podatek. Tylko biorąc pod uwagę ten podatek, faktycznie można zobaczyć, jaki zysk przysługuje nam z tytułu odsetek. Do obliczeń potrzebne są tylko trzy dane: data otrzymania lub zwrotu środków, znak lub określenie czy chodzi o otrzymanie, czy zwrot środków oraz kwota. Te trzy dane potrzebne są dla wszystkich obliczeń, które są częścią relacji kredytowej lub depozytowej.


Kurs walut

Europejski Bank Centralny (EBC) daje twórcom oprogramowania możliwość przejęcia jej liście kursowej. Converter jest zaprojektowany jako kalkulator Kurs walut jako ewentualnej konwersji waluty wszelkiego rodzaju i dla różnych kwot każdej walucie.