Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator je alat koji vam daje odgovor na mnoga pitanja vezana na zaradu od depozita ili dionica … i troškom kapitala, načinu utvrđivanja i obračuna.
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator


Kamate

Ako vas interesuje koliko kamata čete platiti, ako uzmete zajam, ili koliko kamata čete dobit, ako posudite novac, možete to saznat na stranici obračun kamata Ako ste zainteresirani koliko je kamatna stopa za određeni broj dana (dnevno, mjesečno) na godišnjoj razini, i obrnuto, ako ste zainteresirani, koliko će donijeti ulaganja u otvoreni investicijski fond, koji ima poznati prosječni dnevni prinos u jednoj godini … Do ovih podataka možete doči na stranici Pretvorba kamatne stope Ako imate situaciju u kojoj su potrebne dvije stope sabrati ili oduzeti, najprije morate znati, dali je to proporcionalan ili konformni izračun. U slučaju proporcionalnog situaciji je jednostavan. Kamatne stope jednostavno zbrojite, pa je 1 + 1 = 2 (ako su obe stope definisane za isti broj dana, inače se prvo mora pretvoriti u isti broj dana. To možete učiniti sa prethodno opisanom programom). Ako je konformni izračun, situacija je komplikovanija, jer se u to slučaku, kamate iz prve stope uzimajo za osnovo, kod obračuna sa drugom stopom. Ovdje 1 + 1 nije 2 nego 2.01. Ovaj izračun može biti izvedena na stranici Kalkulator kamata Ako ste si izposudili pare, jih vratili i platili kamate, a neznate po kojoj kamatni stopi su vam bile obračunane kamate, možete to saznati na stranici Izračun kamatne stope. Na primjer : negativni saldo na transakciskom računu.


Rata kredita

Ako planirate uzet zajam, kojeg čete vračati u jednakih iznosih, možete na stranici Rata kredita ustanoviti, kakav če biti taj iznos i koliko čete platiti kamata. Ako želite, izraditi plan odplata i saznati kakva če biti efektivna kamatna stopa, onda upotrebite program na stranici Otplata kredita. Efektivna kamatna stopa je najbitniji podatak, kakva je cijena kredita. Za izračun su potrebni svi podaci vezani za kreditni odnos. Težko je napraviti univerzalan amortizacioni plan, koji bi predviđao sve detalje, koje predpisuju banke, zato je ovaj napravljen tako, da na kraju naštampa sve podatke, koje možete prebacit u »text-box« i dopunit sa onima, koji nisu ubohvačeni u osnovnom planu. Neke banke traže, da se mora uložiti depozit Dodate podatke, kada ste uplatili depozit i kada su vam bile pare vračene i napravite izračun efektivne kamatne stope. Ako znate, kakav trošak za zajam možete podnijeti, si sa programom Koliko kredita dobim možete izračunat, koliko kredita možete dobit.


Proporcionalni i konformni način

Ako vas interesuje kakva bi bila kamatna stopa kada bi bio obračun konformen, a je proporcionalen, možete to izračunati na stranici Izračun anualizirane kamatne stope (AAR). Kakva je razlika između konformnog i proporcionalnog izračuna, možete saznati na stranici Konformna metoda obračuna kamate


Efektivna kamatna stopa

Ako želite saznat, koliko skup je bio zajam , ili kakvu dobit ste stvorili , sa ulaganjem, upotrebite program na stranici Efektivna kamatna stopa. Želim vas upozorit, da je ovaj program veoma univezalan i zato jako upotrebljiv. EKS je tačno definisana cena kapitala. Ova cijena uključuje sve troškove i naknade koje dužnik mora platiti. S ovim programom možete izračunat, koliko košta zajam od prijatelja, negativni saldo na računu, kratkoročni ili dugoročni kredit od banke, leasing za najam automobila, znači koji god kreditni odnos. Isto se može ustanoviti, koliko se isplasti uplatiti depozit u banci ili posuditi prijatelju, koji nam za to da neku nadoknadu. Kot depozita je obično potrebno za kamate platit porez državi, pa i taj utiče na konačno dobit. Za sve događaje, koji utiče na EKS skupite tri podatke : datum, oznaku dali mi dobimo pare (1), ili mi platimo (2), i iznos.


Tečajna lista kalkulator

Europska središnja banka (ESB) daje mogućnost preuzimanja svoje tečajne liste. Tečajna lista je dizajniran kao Tečajna lista kalkulator. Daje mogućnost pretvorbe valute bilo koje vrste i za različite iznose svake valute.